خدایا دیروز که داشتم وبلاگ یه دختری رو میخوندم که لجش گرفته بود از حرفای یه اخوندی که گفته بود وقتی خانوما پریودند از خدا دور میشن ،  در حالی که حس اون دختر نشبت به اون اخونده رو حس میکنم اما واقعا با حرف اخونده موافق بودم و هستم

 اونجور موقعا حس میکنم ازت دور میشم

پس حالا که نمیشه نشست و سر سجاده باهات حرف زد میخوام از هر فرصتی استفاده کنم و بهت بگم که چققدر ممنون تک تک چیزایی هستم که بهم دادی و ندادی

 حتما به صلاحم بوده که خیلی چیزا رو ندارم

عشق و فهم ما نسبیه و همیشه از زمان عقب تر

و وقتی زمان گذشت تازه شاااید بتونیم یه کوچولو بفهمیم که تو چه کردی و چقدر ما نادون بودیم

خدای من 

 عزیز من

 گناهانمون رو ببخش

خطا هامون رو نادیده بگیر 

 و بذار که تا حد ممکن بیایم سمتت

خدایا ممنون لحظه لحظه های سلامتی خودم و خانواده ام هستم

این سلامتی رو به ما ادامه بده و ببخش و  رحم کن

 ما رو عاقبت بخیر کن

 عمر با عزت بهمون بده 

و پایان و مرگ راحت هم همینطور

فدای تو خدای خیلی خیلی مهربون و بی نظیر

 خوشحالم که رابطه ام داره میره به سمت خوب شدن با تو :)