من میخوام درس بخونم ولی همش حس میکنم خیلی عقبم 

و همش استرس دارم. البته استرس نه  بیشتر یه حس یاس که وای چقدر درس دارم و به هیچ کدوم نمیرسم

 دیدین دوباره غر غرای من شوروعید ؟ 

وای چقدرر کار 

بچه ها دلگرمی بدید پلززززز