وقتی وبلاگ سال بالایی ها و نوشته ها و تحلیل هاشون رو میخونم و میبینم حالم بد میشه

 وای خدا... چه چشم اندازی جلوی چشم منه و درواقع باید باشه ؟‌