پاشو

برو سر کوچه کرفس بخر بیار

بعد بدو بدو خورشت رو بار بگذار ( نمیدونم درستش خورش هست یا خورشت یا حتی چیز دیگه ای. راهنمایی کنید )

بعد دوباره برگرد برو آبغوره بخر

بعد بیا و همزمان با هم یه زودپز و یه ماهی تابه ی پیاز داغ و یه قابلمه ی کته رو  کنترل کن

بعد ظرفا رو بشور

بعد وقتی خوردین غذا رو 

به بابات که هیچی در ازای این همه  زحمت نگفته بگو " خوشمزه بودا !  که اونم یه چیزی بگه 

ولی اون چی میگه ؟

" پلوش خام خام بود "

.....

.........

..................

............................

:(