اقا این دانشگاه ما نفسه 

عشقه

گله

 یه امکان گذاشته تو سایتش که بشه پایان نامه ها رو به صورت نتی و مجازی از تو خونه راحتتتت خوند

 فقط یه بد شانسی که وجود داره اینه که اون پایان نامه ای که من میخوام  امکان تورقش که همون مفهوم بالایی هست رو  نداره :|

ع.لم و فره..ن.گ ! عاشقتم :×××