وای همین الان یه خبر خوب گرفتم که یکی از استادا این هفته مشق نمیخواسته :))

 هیپ هیژ هورا