ارکیده جون 

آهنگ وبلاگت منو دیوانه میکنه یه وقتایی ♥

مثله یه دستی که بره توی سرم و یه فکرایی رو بکشه بیرون