افسردگی کامل گرفتم

به هییییچ غلطی توی زندگیم نمیرسم

 هیچ جا نمیرم

نه خرید نه تفریح چون همش استرس درسامو دارم از اون ورم درس میخونم اما نه کارایی لازم داره و نه تموم میشه

 هیچ هفته ای نیست که درس خونده ی کامل همه ی درسام باشم و برم سر کلاسا

اه

تازه ...

ول کن