مریم خیلی بهت حسودیم شد امروز

رک و راست بهت بگم :دی

اخه من نه هنری دارم مثل تو و نه تو این روزا هیج وقت و حتی دل خوشی که بشینم یه غلطی بکنم

 هوار درسا روی سرم

هیچ هفته ای بیرون نمیرم. یه دونه فیلم و سریال نمیبینم 

فقط تو اطاقم حبسم بازم هیچیییچ کدوم کارام انجام نمیشه 

دارم دیگه عق میزنم

 دو سال که پشت کنکور بودم حالام که رفتن دانشگاه بازم همون آش و همون کاسه 

 دل خوش هم که ندارم هیچ 

 هر سال باید یه چیزی باشه که دلم و چشمم خونی و اشکی باشه 

خلاصه که بهت حسوتیم !َ شد زیات :)