این جناب تکنالجی  هر چی میره جلوتر یه سری مصائبم بیشتر میشه ها !

من امروز گجت  soundcloud رو دانلود کردم. فقطم به نفر رو فالو کردم که اهنگای اکادمی امسالو گذاشته.  حالا نمیدونم که با هر بار پلی کردنش  ترافیک مصرف میشه یا نمیشه ولی خودم احتمال میدم که بشه چون عاشق چشم و ابروم که نیستند!

 با این حساب دخل ترافیکم دراومده .