شوهر یکی از دوستام ادم کرده بود توی فیس بوک

دقییقا مقارن با شروع کلاس های زبان

اصلا هیچ رقمه نمیخواستم اکسپتش کنم. نه به خاطر اینکه عکس یا چیز خاصی تو پیجم باشه ها. نه !

ولی اصلا دلم نمیخواست و نمیخواد. بعد چون خیلی سرم گرم کلاس شده بود گفتم که بیخیال. اصلا دوباره دی اکتیو میکنم

دی اکتیو کردم که هم سرم خلوت شه ، هم به بهانه ی دی اکتیوی مثلا یارو یادش بره

حالا دوباره  اکتیو کردم .چون که کار دارم

توی وان قسمتی که مدام ریمایند میکنه که این ادت کرده ، اون ادت کرده   گزینه ی ریموو رو زدم.که هی مثل اینه ی دق نیاره جلوی چشم. متاسفانه یه دروغ خوشگل هم اماده کردم که به زنش -اگر چیزی گفت - بگم . شاید بگه شایدم نگه ها ولی خودم رو باید اماده کنم که اگه گفت چرا اکسپتش نکردی یه چیزی داشته باشم. اه . چرا واقعا باید همچین چیزتیی وجود داشته باشه

چرا نباید خیلی راحت بتونم تصمیم بگیرم کسی رو که ازش خوشم نمیاد اکسپت نکنم؟

اصلا به زبون بی زبونی بهش میفهمونم. ! زبانزبان