یکی تو ساختمونمون هست که یه وقتایی سنتور میزنه. خوبم میزنه پدرسوخته ! هی وای که من عاشق موسیقی سنتی ام. سنتورم که دیگه جون  و نفسه. اصلا آرزوم اینه که یکی باشه که برام هر روز یا هر چند روز یه بار یه سازی مثله سه تار , تار یا سنتور بزنه

البته فکر کنم سنتور 6 و 8 اش بیشتر باشه

آی بزنه ... آی بزنه و من برم و فضا فرشته