و از حالا به بعد از خدا میخوام که نتیجه ی کنکورم کد 12474 باشه ....