اون داستان کلاغ و روباه و پنیر ور یادتون میاد؟

 آءا رسما غلط کردم! :((

یکهو فردین بازیم گل کرد و برای یکی از دوستان متفاوتمون :دی به طرز خود جوش  اعلام کردیم که واست تا شنبه 11 صفحه رو ترجمه میکنیم

 دهنم داره صاف میشه کلی هم خودم مشق دارم

 ای خاک بر سر من بیجنبه !

الانم به فارت فارت افتادم