بچه ها :(

شما آهنگ "سوغاتی" هایده رو دارید ؟

همونی که میگه

وقتی میای ، صدای پات از همه جاده ها میاد؟

...

من ندارمش و این سایت فورشیرد خر ! هم دیگه ظاهرا نمیشه دانلود کرد توش

 میشه اگه دارید بهم بدید؟

خیلی میخوامش