من قطعا در کودکی هام دچار  ADHD بودم

منتها و متاسفانه ، مامان باباها اون موقع ها  هیچ آگاهی ای راجع به این بیماری نداشتن.

حیف

 مرگ بر نادانی

مرگ بر نادانی

مرگ بر نا آگاهی ....

مجید جان حالا نگی که این هلال داره ، خود تشخیصی میگذاره برای خودش ها.

یه جورایی مطمئنم. هم به لحاظ وراثت و هم به لحاظ اون اشارتی که بر مسئله ی افسردگی و ... تو نوجوونی شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C_-_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C