خدایا ازت خواهش میکنم به همه ی بنده هات ، در کنار نعمت سلامتی و عاقبت به خیری و درکنار عزیزانشون بودن،  نعمت عشق ، همدم داشتن ، دوست داشتن و دوست داشته شدن رو بده

به همه ی دخترها و پسر ها ، نعمت «هم دم» و  «هم سر» داشتن رو بده و بعد هم نعمت لذت بردن از حس زیبا شیرین مادری

راستش گاهی وقتا درکت نمیکنم که چرا حواب خیلی از بنده هات رو نمیدی در حالی که با انگشت کوچیکه دستشون از میله های اخرین طبقه ی درگاهت آویزون شدند و نفس زنان ندای یا هو , یاهو سر میدهند

خیلی وقتها فکر میکنم اگه من هم ....

نمیدونم...میدونی که این روزها چقققققدر صدات میکنم ولی دریغ از یک جواب یا یک نشونه

 میدونم که انقققدر مدیون نعماتتم که این شکر ناچیز این حقیر ؛ قطره ایست در دریای عالم هستی

به اینجاهاش که میرسم دیگه همه ی کلمات قلنبه سلمبه پاک میشن و نگاهم به این صفحه ی سفید و این کلید های مشکی قفل .

الهی شکر