مکانیسم جنگی مار های هیکل گنده و سمی و خطر ناک رو میدونید ؟

 اول نیش میزنند

بعد که طعمه خوب مست و کم هوش شد با بدنشون دورش میپیچن و کاملا با فشاری که بهش وارد میکنند  خفه اش میکنن

حس تنهایی دقیقا یه همچین حسیه . یکهو به خودت میای و میبینی  تو رو لای بدنش قوی اش گذاشته و چند ودر هم دورت پیچیده و داره ارواره هات رو به تلی از پودر کلسیم تبدیل میکنه