sin

نمیدونم چرا وقت  عصبانیت و بالطبع غیبت کردن که میشه تمام ترسهام از مرگ و قبر و اون دنیا و اینا از بین میره

چرا وقت گناه کردن که میشه هممممه چی یادم میره

/ 0 نظر / 12 بازدید