بهار و صحبت با کریم جون به شکلی کاملا خودمانی

دلم میخواد یکی از یک شبانه روز خونه ی ما فیلم بگیره تا ببینید که بابام از صبح تا شب چند تا غر به جونم و ایراد از کارام میگیره

ببخشید خدا جان ، یک سوالی داشتم ، شما عادلید عایا واقعا در تقسیم امکانات ? لزوما این به معنای عناد و کفر به شما نیستا

صرفا یه سواله کریم جون :)

/ 0 نظر / 23 بازدید