حماسه آفرینی از نوع اکراهی !

من امروز رفتم و رای ام در اولین ساعات شروع اخذ رای دادم

 به 

روحانی 

با اکراه 

چون رای  قلبی و عقلی من 

عارف 

بود

 رای من سبز بود

نه بنفش

ولی زیر ضربه های باتوم

کبود شد

امیدوارم که بنا بر دلایل منطقی ای که داشتیم برای رای دادن و رای دادن به اقای روحانی ، آینده ی روشنی رو در پیش روو داشته باشیم. 

/ 0 نظر / 4 بازدید