ابن روزها

با اجازتون کل این هفته رو که تنها هفته ی استراحت بین دو ترم بود رو خونه مریض بودم

مریض جسمی نه ها

مریض روحی

الودگی هوا هم اثرات روحی و جسمی خودشو داشت و هم یه اضطراب شدییید در من انداخته بود

البته نمیدونم دوباره فردا صبح که از خواب پا میشم چی میبینم اما کل این هفته رو خونه بودم منهای 5شنبه 

و حتی توی خونه احساس سنگینی داشتم

خواهرم که میگفت هوا انقدر کثیف نبوده و تو استرسای شخصیت و حال و روز روانیت اینجوری افتاده ات کرده

 راستم میگه اونا هم موثر بودند ولی الودگی هوا هم قطععععا دخیل بود

 امروز جمعه مهمون داشتیم و دقیقا امروز هوا خوب بود

 اسمون غبار نداشت و ابی ابی بود

نمایی که از پنجره من هر روز میدیدم فوق العاده پاک و روشن بود درحالیکه کل روزهای این هفته ، نمای کوچه از تو اشپزخونه امون به شدت کدر بود و به طرز فاجعه ای میرفت روی اعصابم 

کلهم اجمعین این چیزا یعنی سینه درد و استرس و اینا منو ناتواان از تموم کردن یک کتاب کرد

حتی یک کتاب کوچیک

ثبت نام هم هنوز نکردم

 تعیین سطح هم تا روز یکشنبه باید بکنم ( خبر مرگم برای شروع مججد فرناسه  چه نحسی افتاده تو این فرانسه خوندن ما ) ! 

چون دوشنبه ترم شروع میشه

 از اون طرف دوشنبه همین هفته که فرانسه شروع میشه ( اگه بشه البته ) ترم هم شروع میشه 

  و دد لاین.

ددلاینی که مرتب به پایانش نزدیک میشویم 

/ 0 نظر / 13 بازدید