آیکون چندش

دیروز با یک پسری که تو ایران یه رشته ای مربوط به بازرگانی و اینها خونده بود ولی بعدش رفته بود اروپا و امریکا برای مستر و دکترا، جامعه شناسی، ملاقات داشتم
دلیل این ملاقات فقط و فقط دوستانه بود اونم با هدف صحبت درباره ی رشته ی جامعه شناسی 

اولش خوب بود، وسطاشم خوب بود، اخرشم خوب بود

ولی دو تا تیکه بد اومد که در مورد اولی، نه اون موقع و نه حتی حالا ناراحت شدم ولی در باره ی تیکه دوم، هم اونموقع خیلی تعجب کردم و هم الان به شدت حرصی ام! 

 

برگشت گفت که تو نت داری؟ تو خونه؟ گفتم که اره . گفت اره فلان مقاله رو سرج کن

دومی هم رفته بود رو منبر، گفت که اره برو بدو، تو پارک بدو، روی ترد میل بدو. هرچی میتونی ورزش کن....آم( با لهجه آمریکایی) ترد میل( قیافه ی مملو از علامت سوال خودش) ...ترد میل میدونی چیه؟

 

دیگه واقعا اینجا بهم برخورد. آدم خیلی بدی به نظر نمیرسید. داشتیم راجع به درس و تفاوت جامعه شناسی در ایران و امریکا به لحاظ مطالعه میدانی صحب میکردیم. که خوب هم بود. دوستانه ؛ پیشنهادات خوبی میداد.ولی واقعا این حرکتش لجم رو درآورده 

نمیدونم پیش خودش چی فکر کرده! پسره غازغولنگ!

/ 0 نظر / 144 بازدید