:|=> :)

روزهایی که بیخود و بی جهت  مودت پایینه.

هر کاریم میکنی ، هر اهنگ شادیم که میذاری که چار تا قر بدی و حالت خوب شه بازم خوب نمیشه

مثلا اهنگ نی ناش ناش میگذاری ، فکر میکنی که خب چی کار کنم . این اهنگ مال دو نفریاس

بعد اهنگ والس میگذاری باز دوباره همون ریزن قبلی

بعد میری  بخوای خوابت نمیبره میخوای مشقاتو بنویسی سرت سنگینه. باز میخوای بری بخوابی باز وابت نمیبره

ولی خب برای اینکه شما خواننده ی عزیز حالت گرفته نشه

همه با هم دستا بالا :

خدایا شکرت برای سلامتی خودم و خانواده ام

شکر برای غذایی که هست

برای سرپناهی که هست.

....

/ 1 نظر / 3 بازدید