ای کاش

دوستای دانشگام خیلی خوبنا ... خیلی خیلی ( البته فقط اون دوتایی که الان باهاشون صمیمی ام ونه اونای دیگه زبان)

ولی خوب آدم است دیگر...

دلش میخواهد یک دختر همسن و سال خودم با موقعیت خودم ، اصلا درست عین عین خودم ، با دغدغه ها و شر و شور خودم  کنارم بود

محل هیچ کس هم نمیدادیم

دوتائی میگفتیم و میخندیدیم

کاشکی هیجانم بیشتر بود

 الان که هیچ هیحانی ندارم

درست عکس پست قبل ! 

پی نوشت: از هفته ی قبل فقط یک کلاس تشکیل شد اونم خیلی مسخره بود!

/ 0 نظر / 13 بازدید