صفر مرزی

دوشنبه ی این هفته به غااااایت روز بدی بود

دقیقا همون اتفاقی افتاد که سال 88 وقتی توی راهروی قطار تهران-مشهد بودم افتاد. 

وقتی ثم.ره زنگ زد و بهم گفت

 

باید فقط ایستادگی کنم و تسلیم خدا باشم چرا که هرررر روز چند بار ازش طلب عاقبت بخیری میکنم

خدایا فقط در کنارش بهم بیخیالی و صبر بده 

چیزی نشده نگران نباشید

/ 0 نظر / 14 بازدید